Powstaje "Informator instytucji pomocowych"

05.10.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#informator   #chodzież   

W środę 27 września br. z inicjatywy Burmistrza Miasta Chodzieży odbyło się spotkanie, na którym zostały podpisane porozumienia o współpracy na rzecz upowszechniania i wdrażania usług społecznych pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży, a instytucjami i organizacjami pozarządowymi. W wyniku współpracy i integracji, podmiotów podpisujących porozumienia, powstanie "Informator instytucji pomocowych".

 

Działania na rzecz powstania informatora rozpoczęte zostały w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” i kontynuowane w projekcie "Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim".

Przez kilka ostatnich miesięcy trwały intensywne prace nad utworzeniem rzetelnego, przejrzystego i wyczerpującego pakietu informacyjnego z obszernym zakresem materiału dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Pakiet informacyjny dotyczący systemu pomocy i integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin będzie składał się z informatora w wersji elektronicznej rozszerzonej, zatem zawierać będzie wyczerpujące, rzetelne, przejrzyste informacje i wskazówki, na temat szeroko rozumianej pomocy i wsparcia, jaką mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnością na terenie naszego powiatu, jak również wersję skróconą w postaci ulotki papierowej, w której zostaną zawarte niezbędne i najważniejsze informacje.

Jest to wspólna inicjatywa, w którą zaangażowane są: organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, jednostki samorządowe, placówki oświatowe, spółdzielnia socjalna.

Informator wkrótce dostępny będzie w wersji elektronicznej, z którym wszyscy mieszkańcy będą mogli zapoznać się na stronach internetowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń na terenie powiatu chodzieskiego.

- Mamy nadzieję, że obie publikacje spotkają się z dużym zainteresowaniem i przychylnością wśród wszystkich mieszkańców, pomogą rozwiać wątpliwości i będą wskazówką do szukania pomocy i wsparcia - informuje Agnieszka Kowalska, koordynator projektu w powiecie chodzieskim, jednocześnie pełniąca funkcję Miejskiego Pełnomocnika ds. osób Niepełnosprawnych w Chodzieży.

 

To może Cię także zainteresować:
Trwa przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 1
Modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej w Oleśnicy
12 tysięcy dla Amazonek

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: chodziez.pl | foto: chodziez.pl

Komentarze