Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie

21.09.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#inwestycja   #skwer   #staw   #odnowa   #podanin   #chodzież   

Zakończono i odebrano prace budowlano-montażowe dotyczące operacji pod nazwą „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”.

 

Operacja obejmowała m.in.: przygotowanie terenu, korektę i wyrównanie linii brzegowej istniejącego zbiornika w miejscu kaskady, budowy wodotrysku z kaskadą, wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z podejściami i wyjściem z przejść dla pieszych, oświetlenia skweru, trawników i przejść dla pieszych ustawienie kładki, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjno-ostrzegawczych. 

Przedsięwzięcie wykonano w centrum wsi z wykorzystaniem naturalnych walorów istniejącego stawu i jego otoczenia co jest dodatkową zaletą również w poprawie i wyeksponowaniu walorów wizualnych tego miejsca. 

W wyniku zrealizowania ww. operacji osiągnięty został cel, tj. stworzenie miejsca rekreacji we wsi Podanin poprzez odnowę zagospodarowania stawu i skweru w Podaninie. Cel ten wpisuje się w Cel Ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR oraz zdefiniowane dla niego cele szczegółowe Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowanej przez Nadnotecką Grupę Rybacką z siedzibą w Pile. Gmina Chodzież jest członkiem Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Zadanie współfinansowane jest z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość zadania wynosi 79298,88 zł, z tego dofinansowanie to 85 % kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę 60651,00 zł z której środki Unii Europejskiej w ramach EFMR to 51553,35 zł.


To może Cię także zainteresować:
Kolejny przykład wzorowej postawy obywatelskiej
Złodziejka portfela w rękach Policji
Strażacy z JRG w Chodzieży otrzymali nowy samochód

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: gminachodziez.pl | foto: gminachodziez.pl

Komentarze