O poważnych sprawach z młodzieżą

26.02.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#szkoła   #uczeń   #policja   #bezpieczeństwo   #chodzież   

W piątek 22 lutego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży odbyły się spotkania profilaktyka społecznego chodzieskiej Policji z młodzieżą. Pogadanki zorganizowała dyrekcja szkoły w trosce o swoich uczniów.

 

Nadkom. Elżbieta Żulewska podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na kilka bardzo ważnych obszarów bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności omówiła tematykę narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Wskazała przyczyny sięgania po tego typu substancje przez młodzież, a także następstwa ich zażywania. Przypomniała o regulacjach prawnych oraz odpowiedzialności karnej nieletnich z tego tytułu. 

W dalszej części swojego wystąpienia policjantka poruszyła tematykę bezpieczeństwa w sieci. Omówiła zjawisko przemocy rówieśniczej, które przejawia się zarówno w zachowaniach bezpośrednich, ale także za pośrednictwem komunikatorów. Wskazała, na jakie zagrożenia w sieci są narażeni młodzi ludzie. Do takich należą między innymi: wykorzystanie seksualne małoletnich, pornografia dziecięca, narkotyki, dopalacze, środki odurzające, kradzież tożsamości, nękanie, grożenie, szantażowanie w sieci, czy uzależnienie od gier komputerowych. 

Następnie poruszyła tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie przypomniała podstawowe informacje na ten temat. 

Na zakończenie spotkania profilaktyk Elżbieta Żulewska zgodnie z „Planem działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość” zrealizowała pogadankę o promowaniu życia wolnego od zachowań dyskryminujących oraz przeciwdziałającej radykalizacji postaw i światopoglądów, wywołujących strach lub niepokój mniejszości społecznych oraz naruszających godność człowieka.


To może Cię także zainteresować:
Warsztaty wielkanocne w Nietuszkowie
Inwestycje w komunikację
"Dwie z dróg" - wernisaż fotografii

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: chodziez.policja.gov.pl | foto: chodziez.policja.gov.pl

Komentarze