Inwestycje w komunikację

12.04.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#inwestycja   #komunikacja   #droga   #remont   #chodzież   

W 2019 roku samorząd powiatu chodzieskiego uruchamia kolejne inwestycje w komunikację, mające poprawić komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Mowa rzecz jasna o przebudowach dróg, które są najważniejszym nerwem transportu, a także remontach powiązanych z modernizacją linii kolejowej.

 

Na ostatniej sesji radni przegłosowali udział finansowy powiatu w przebudowie wiaduktu w ciągu ulicy Kochanowskiego w Chodzieży. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu pomiędzy PKP PLK S.A., a Powiatem Chodzieskim i Gminą Miejską w Chodzieży. Oba samorządy dołożą do inwestycji po 750 000 zł. Wszystko po to, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz zapewnić wymagane przepisami skrajnie przy drodze powiatowej nr 1177P. Prace poprzedzić musi jak zawsze przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej. 

Na około 200 000 zł szacuje się koszt modernizacji terenów przylegających do dwóch wiaduktów - na ul. Mostowej oraz na ul. Kochanowskiego w Chodzieży. To drugie przejście wzbudza szczególnie wiele emocji ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Realizowany przez PKP remont będzie więc okazją do uporządkowania okolicy. Powiat planuje remont nawierzchni jezdni i fragmentów ciągów pieszych – dojść do wiaduktu na Kochanowskiego, a także dojść do budowanego przez PKP bezpiecznego przejścia dla pieszych na Mostowej. 

Kontynuację ma znaleźć przebudowa ul. Ofiar Gór Morzewskich. Planowany remont obejmie prawie kilometrowy odcinek od Urbanowa do skrzyżowania z ul. Wiejską. Na to zadanie powiat ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Do 12 kwietnia złożony zostanie stosowny wniosek, a zabezpieczony wkład własny to 600 000 zł. Możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 50% wartości inwestycji. Jeżeli nie uda się uzyskać dofinansowania, ulica zostanie wyremontowana w całości z budżetu powiatu. Równolegle złożony zostanie też wniosek na przebudowę ulic Cmentarnej i Broniewskiego w Margoninie. Te inwestycje uzależniamy jednak od otrzymanego wsparcia z Funduszu. 

Zgodnie z podpisaną umową 15 sierpnia 2019 upływa termin przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1494 Rutki – Sypniewo. Projekt wraz z kosztorysem będzie stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie. Wniosek złożony zostanie w drugim naborze, w lipcu. Realizacja tej inwestycji rozpocznie się w tym roku i będzie kontynuowana w następnych latach. 

Powiat uczestniczy też w planowanej budowie ścieżki rowerowej z Budzynia do Dziewoklucza. Obecnie wkład został zwiększony do 250 000 zł, ponieważ chcemy połączyć ścieżkę z chodnikiem w Dziewokluczu. Ścieżka zostanie stworzona we współpracy z Nadleśnictwem Podanin i Gminą Budzyń, a jej powstanie jest możliwe jeszcze w tym roku.


To może Cię także zainteresować:
Warsztaty wielkanocne w Nietuszkowie
"Dwie z dróg" - wernisaż fotografii
Młodzież do Sejmiku!

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: powiat-chodzieski.pl | foto: powiat-chodzieski.pl

Komentarze