Ewa Śliwińska przewodniczącą Rady Gminy Chodzież

05.05.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sesja   #rada gminy   #radny   #chodzież   

Zanim doszło do przegłosowania zmian personalnych radni zajęli się sprawozdaniem złożonym przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Krzysztofa Sobalę. Omówił on szczegółowo sytuację finansową gminy za rok ubiegły zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. Komisja rewizyjna sprawdziła też zgodność rozliczeń wybranych inwestycji ze stanem faktycznym i o całości wyraziła opinię pozytywną. Tym samym komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2018. Wcześniej jednak przekazane przewodniczącemu rady sprawozdanie zweryfikuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Tymczasem największe zainteresowanie podczas piątkowej sesji wzbudziły zmiany personalne. Rozpoczęło się od złożenia rezygnacji radnej Ewy Śliwińskiej z funkcji pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chodzież, a następnie Romana Trzebnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. W ten sposób przygotowano grunt do wyboru Ewy Śliwińskiej na nowego przewodniczącego Rady Gminy oraz Krzysztofa Sobali na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego rady. Po wyłonieniu komisji skrutacyjnej i zgłoszeniu kandydatów sprawnie przeprowadzona została seria głosowań, by obsadzić wspomniane wakaty. Dotychczasowy przewodniczący Roman Trzebny, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji m. in. ze względów zdrowotnych w podziękowaniu za trud i zaangażowanie uhonorowany został przez wójta gminy Kamilę Szejner wiązanką kwiatów. Po jednogłośnym wyborze głos zabrała nowa przewodnicząca. 

Nie oczekiwałam tego, ale będę się starała godnie reprezentować całą radę i panią wójt, tak by nie zawieść waszego zaufania – powiedziała Ewa Śliwińska. 

Rada bez problemów przegłosowała nie tylko powołanie Krzysztofa Sobali, ale również radnego Józefa Dymka na nowego przewodniczącego najważniejszej z komisji – komisji rewizyjnej. 

Tematem sprawozdania wójta z pracy między sesjami były głównie kwestie związane z przejęciem nieruchomości i mienia, a także omówienie nowych wniosków, m. in. na dofinansowanie dwóch dróg – w Studzieńcu i Ratajach. Ruszył też nabór wniosków o usuwaniu azbestu z terminem granicznym 31 maja. Pani wójt wspomniała również o pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego m. in. dla wsi Konstantynowo, Mirowo i Słomki.


To może Cię także zainteresować:
Powiatowy Dzień Strażaka w Chodzieży
Duże utrudnienia w ruchu w Chodzieży
Kilkanaście tysięcy dla uczniów

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: gminachodziez.pl | foto: gminachodziez.pl

Komentarze