Delegacja z Chodzieży na Forum Samorządowym w Warszawie

18.03.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#samorząd   #chodzież   

W czwartek 16 marca br. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz wraz z burmistrzami i wójtami powiatu chodzieskiego, a także z radnymi oraz przedstawicielami organizacji społecznych uczestniczył w Forum Samorządowym, które odbyło się w Warszawie.

 

Forum zwołano pod hasłem "Twój los w Twoich rękach", a jego celem było omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie działań w obronie konstytucyjnych zasad samorządności. Zadaniem uczestników było omówienie zgłoszonych opinii, propozycji i inicjatyw oraz zaproponowanie dalszych działań o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, mających wyrazić niezadowolenie z proponowanych, bez żadnych konsultacji, przez rządzących zmian w ustach dotyczących podstaw polskiego samorządu.

16 marca uczestnicy Forum powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz przyjęli "Kartę Samorządności", która jest apelem w obronie samorządności terytorialnej w Polsce.

- Wrażamy sprzeciw wobec wprowadzanym i zapowiadanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianom prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym - mówili samorządowcy.

W Karcie Samorządności czytamy m.in: „Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy."

Pod apelem podpisały się m.in.: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich 1990, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Jacek Gursz, który jest szefem wielkopolskiej organizacji samorządowej, zaznaczył, że Forum Samorządowe, to jedno z największych spotkań samorządowców od lat, na które zgłosiło się ponad 1600 osób. Podkreślił, że hasło Forum nawiązuje do 27 lat budowania Polski „lokalnej, odpowiedzialnej, patriotycznej". Największym osiągnięciem tego czasu jest, obok postępu cywilizacyjnego miast, wsi, województw, "upodmiotowienie lokalnej społeczności, uświadomienie Polakom jak wiele od nich zależy".

 

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

 

To może Cię także zainteresować:
Strażacy podsumowali 2017 rok
Projekt "Bezpieczna Kobieta" zakończony
Rekordowy Bal Starosty

red. | źródło: chodziez.pl | foto: chodziez.pl

Komentarze