Chodzież: Koncert chodzieskiej orkiestry z okazji Dnia Kobiet