Chodzież: 47. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe