Burmistrz podpisał umowę – będzie rewitalizacja

05.05.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#umowa   #rewitalizacja   #inwestycja   #chodzież   

We wtorek 23 kwietnia 2019 r. w Chodzieży Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Gursz, Burmistrz Miasta Chodzieży podpisali umowę na dofinansowanie środkami unijnymi z WRPO 2014+ projektu „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”, wartość zadania to blisko 8 milionów złotych.

 

Beneficjent - Gmina Miejska w Chodzieży – pozyska na swój projekt blisko 6 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” i Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. poprzez wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej za sprawą utworzenia i przebudowy otwartych przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą oraz elementami zagospodarowania terenu. Obszar objęty rewitalizacją zamieszkuje 2476 osób. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Chodzież. 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia Chodzieży poprzez: przebudowę ul. Strzeleckiej i zagospodarowanie terenów w jej otoczeniu w celu stworzenia Alei Gwiazd Jazzu, zmianę zagospodarowania parku przy Bibliotece Miejskiej celem stworzenia parku „Odpoczywaj z kulturą” wraz z przeniesieniem do niego zabytkowego lamusa tkackiego w celu jego wyeksponowania, zmianę zagospodarowania kwartału wewnątrz fyrtla Żeromskiego, w tym przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, przebudowę pawilonu przy ul. Jagiellońskiej 5 na cele działalności podmiotu ekonomii społecznej – Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji. W ramach projektu obiekt poddany zostanie kompleksowemu remontowi oraz termomodernizacji.


To może Cię także zainteresować:
Powiatowy Dzień Strażaka w Chodzieży
Duże utrudnienia w ruchu w Chodzieży
Kilkanaście tysięcy dla uczniów

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: chodziez.pl | foto: chodziez.pl

Komentarze